HOME MEDICAL DEPARTMENTS NEONATAL INTENSIVE CARE

Neonatal Intensive Care

Subject Headings
Erken doğan bebeklerin, solunum sıkıntısı olan bebeklerin ve herhangi bir sebeple solunum yetmezliğine giren büyük çocuklar gibi hastaların tedavi edildiği yoğun bakım servisimiz, bölgemizdeki önemli bir açığı kapatmaktadır. Yoğun bakım servisimiz, 12 küvöz olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hasta bebekleri bulundukları yerden alabildiğimiz, transport küvöz hizmetimiz de bulunmaktadır.

Hayati fonksiyonları yaşamını tehlikeye sokacak kadar bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Bozulmuş fonksiyonlar bazen tek, bazende birden fazla organ veya sistemi ilgilendirebilir. Etkilenen organ ve sistem sayısı arttıkça hastalığında şiddeti de artmaktadır. Yoğun  bakım üniteleri kritik hastalırın günün 24 saati devamlı bu konunun uzmanı olan doktor ve hemşireler tarafından izlendiği, başta yapay solunum cihazı olmak üzere bir çok cihaz ve ileri teknolojinin kullanıldığı servislerdir.

Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilmesi gereken hastalar

  1. Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,
  2. Hayati fonksiyonları bozan yada bozması beklenen her türlü zehirlenmeler,
  3. Genel vücut travması (kafa, göğüs, karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar
  4. Sinir sistemi hastalığı olan hastalar (Myastenia Gravis, Guillian Barre, ALS gibi)
  5. Ani kalp ve solunum durmaları
  6. Akut solunum yetersizlikleri, (Akciğer travması, akciğer ödemi)
  7. Kronik solunum yetersizlikleri (KOAH)
  8. Gebelik zehirlenmeleri
  9. Ağır tetanoz
  10. Ağır metabolik bozukluklar ve Asit – Baz dengesizlikleri,

Yoğun Bakım Ünitemiz

ÖZEL AVİCENNA UMUT HASTANESİ Yoğun Bakım Ünitesi, Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların bakım ve tedavilerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İleri teknolojiye sahip modern cihazlarla donatılmış olan bu bölümde gerekli her türlü müdaheleler yapılabilmektedir. Ünitemiz, her yatak başında yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörleri olan 10 yatağı ve 24 saat tam kadro çalışan personeliyle hizmet verirken diğer alanların hekimlerinin de desteğini almaktadır. Hastalarımız 24 saat takip altında olup; bakım ve tedavileri deneyimli yoğun bakım hekimleri, hemşireleri ve yardımcı personelleri tarafından sürdürülmektedir. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Hastaların solunum, beslenme, temizlik, tuvalet gibi tüm vücut gereksinimleri yoğun bakım ekibi tarafından desteklenmektedir.