ANA SAYFA HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

 •  Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet vermek.

 • Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmek.

 •  Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev, unvanlarını öğrenmek, seçmek ve değiştirebilmek.

 •  Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemek.

 • Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almak.

 • Rıza ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmak.

 • Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemek.

 • Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak.

 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmek.

 • Saygınlık Görme

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almak.

 • Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almak.

 • Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmek.

 •  Refakatçi Bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmak.

 •  Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmak.

 • Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmak.

Hasta Sorumlukları

 • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.
 • Şimdiki - eski sağlık bilgilerini eksiksiz, doğru ve gerekli evrakları eksiksiz getirmek.
 • Tedavisini yapan kişilerin önerilerine uymak ve işbirliği yapmak.
 • Sağlığıyla veya planlanmış tedavisiyle ilgili tam anlamadığı, açıklama ihtiyacı hissettiği konularda soru sormak.
 • Tedavisini yapan kişilere sağlığıyla veya durumuyla ilgili değişiklikleri bildirmek.
 • Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek.
 • Tedavi ve tedavi düzeni etkileyecek bütün klinik kurallara uymak.
 • Sağlık güvencesi tarafından karşılanmayan ek ödemelerini veya ücretli hasta ise tüm ödemeleri zamanında yapmak.
 • Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.
 • Çevredekilere, diğer hastalara ve personele saygı göstermek, sağlık çalışanlarının hakkını gözetmek,
 • Randevu zamanına bağlı kalıp gecikilmemelerde diğer bekleyenlerin önce muayene olmalarını sağlamak.
 • Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak.
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklediği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.
 • Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında yanıcı, yakıcı, patlayıcı madde bulundurmamak. 
 • Güvenli hoş bir ortam oluşturmak için bizlere destek olmak.