ANA SAYFA HEKİMLERİMİZ DR.HASAN CAMGÖZ
Eğitim

•2000 Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

• 2000 Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi

• 2000-2003 Kars Selim Devlet Hastanesi

• 2003-2010 Tokat Devlet Hastanesi

• 2010-2013 Ankara 112 acil - Acil Hekimliği

• 2013-2016 Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi - Çocuk Polikliniği

• 2016 tarihi itibaren hastanemizde çalışmaktadır.

Üye Olduğu dernek veya kuruluşlar

• İstanbul Tabipler Odası

Kurs ve Sertifikalar

• Ria Sertifikası

• Aile Hekimliği Sertifikası

• Diyaliz Sertifikası

• İşyeri Hekimliği Sertifikası

• Acil Hekimliği Sertifikası

Yabancı Dil: 

• İngilizce 

Diğer

• Doğum Yeri - Tarihi: Ankara-1975
#