ANA SAYFA HEKİMLERİMİZ PROF.DR.VEDAT TURHAN
Uzmanlık Eğitimi:

• 1993-1986 Ankara Gata Tıp Fakültesi Ankara

• 1996-2000 Ankara Gata Tıp Fakültesi Ankara

Eğitim

•1996-2000 Ankara Gata Tıp Fakültesi Ankara

Çalıştığı Kurumlar

• 2001-2003 Balıkkesir Askeri Hastanesi

• 2003-2016 İstanbul Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• 2017-2018 Gebze Konak  Hastanesi

• 2018-2019 Özel Doğa Hospital (Esenyurt)

• 2019 tarihi itibaren hastanemizde çalışmaktadır.

Üye olduğu dernek ve kuruluşlar:

• Kocaeli Tabip Odası

• Türkiye Klinik Derneği

• Türkiye Ekmud Derneği

• Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

• Viral Hepatit Savaşım Derneği (VHSD)

• ESCCMID

Yabancı Dil: 

• İngilizce

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

• Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

• Eklem/Prostes Enfeksiyonları

• Kronik Viral Hepatitler (Bulaşıcı Sarılıklar)

• Kan ile Bulaşan Enfeksiyonlar

• Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (HIV,Frengi (Sifiliz) vb.

• Bilinmeyen Ateş

• Tekrarlayan Enfeksiyonlar

Diğer

• Doğum Yeri - Tarihi: Konya- 1970