ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER BEYİN CERRAHİSİ

Beyin Cerrahisi

Konu Başlıkları

24 saat Acil Beyin - Sinir Cerrahisi ve Travmatik Beyin Ameliyatları

Hastanemizde beyin, omurga ve sinirlere yönelik tüm girişimleri gerçekleştirecek kapasitede bilgi, deneyim ve ekipman mevcuttur


Bel ve Boyun Fıtıkları 

Hastanemizde bel fıtığı ameliyatları mikro-diskektomi yöntemi ile yapılmaktadır. Mikroskop altında uygulanan bu cerrahi yöntem sayesinde, komplikasyon riskleri minimuma düşmekte, hastalar ameliyatın 12. saatinde yürütülmekte, hastanede kalış süresi bir gün gibi kısa bir zaman dilimine inmektedir. Aynı şekilde boyun fıtığı ameliyatları da, mikroskop altında Smith Robinson yöntemi ile uygulanmaktadır.


Anevrizmatik ve Yüksek Tansiyona Bağlı Kanamaların Ameliyatları 

Beynin atardamarlarının balonlaşması sonucu ortaya çıkan bu hastalık, ciddi ve çoğu kez ölümcül olabilen beyin kanamaları ile kendini göstermektedir. Tüm cerrahiler arasında en risklisi olmak gibi bir üne sahip olan anevrizma ameliyatları, hastanemizde yapılabilmektedir. Sonuçlarımız da modern dünyanın rakamları ile uyum içinde seyretmektedir.


Beyin ve Omurilik Tümörü Ameliyatları 

Beyin tümörlerinin pek çoğu iyi huyludur. Ancak bulunduğu bölgenin önemi, tümörün sonuçlarını etkilemektedir. Hastanemizin kuruluşundan beri uygulanmakta olan beyin tümörü ameliyatları, yüz güldürücü sonuçlara sahiptir.


Travmaya Bağlı Beyin Kanamaları, Kafatasının Çökme Kırıkları 

Hastanemiz sahil yolunun hemen yakınında bulunması ve 24 saat süreyle beş dalda uzman hekim bulundurmasıyla, acil olaylarda ilk anda düşünülen bir merkez halini almıştır. Bunun sonucunda, her yıl çok sayıda vatandaşımız ne yazık ki hafiften, ciddiye pek çok değişik beyin yaralanmaları ile kliniğimize getirilmektedir. Nöroşirürji kliniğinin ortak çalışmaları, bölgemizde önemli bir Travma Merkezi olma yönünde emin adımlarla yürümemizi sağlamaktadır.