ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocuk Cerrahisi

Konu Başlıkları

Pediatrik Üroloji: 

 • Böbrek çıkışında ve mesaneye giriş yerinde darlık,
 • Vesiko-üreteral reflü,
 • İdrar torbası çalışma bozuklukları,
 • İşeme bozuklukları,
 • İdrar kaçırma,
 • Penisteki bozukluklar, peniste eğrilik,
 • Sünnet hatası,
 • Sünnet,
 • Hidrosel,
 • Varikosel,
 • Testikular Torsion,
 • Testikular Torsion,
 • Kriptorşidizm / İnmemiş Testis
 • Hiposadias (Peygamber Sünneti)
 • Kasık fıtığı ( İnguinal Herni), ve tüm bunlara yönelik endoskopik girişimler...

Mide ve Barsak Hastalıkları:

 • Doğumsal anomaliler,
 • Yemek borusunun darlıkları,
 • Yanıcı madde içimine bağlı hasarlar,
 • Yabancı cisim yutma,
 • Gastroözefagial reflü hastalığı,
 • Apandisit, barsak düğümlenmeleri,
 • Barsak ya da mide de oluşan kanamalar,

Yeni doğan Hastalıkları:

 • Yeni doğanların doğumsal problemleri,
 • Yemek borusunun gelişmemesi,
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakları, karın dışında yer olmaması,
 • Doğumsal duodenum, ince barsak yokluğu veya tıkanıklığı,
 • Diafragma hernisi,
 • Doğuştan makat deliği olmaması,
 • Konjenital aganglonik megakolon

Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları:

 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri,
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu,
 • Safra yollarının kistik genişlemesi ve taş hastalığı

Çocuklarda Baş boyun Cerrahisi:

 • Doğumsal kistler,
 • Sinüsler,
 • Boyun kitleleri,
 • Kistik higroma,
 • Büyümüş lenf bezleri,
 • Törtikolis,

Solunum Sistemine Ait Cerrahi Hastalıklar:

 • Doğumsal akciğer hastalıkları,
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyamin tedavisi,
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları,
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve Bronskopik girişimler,
 • Pnömotoraks, hemotoraks...

Çocuklarda Travma:

 • Trafik kazaları,
 • Düşme,
 • Darp ve buna benzer genel vücut travmaları,
 • Hırpalanmış çocuk sendromu,
 • Kesici, delici, karın ve göğüs travmaları

Kız & Erkek Genital Hastalıklar:

 • Epispadias,
 • Labial yağışıklık,
 • Imperfore Hymen,
 • Över Torsiyon,
 • Över Kesti ve çocukluk çağı tümörleri gibi hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavileri yapılabilmektedir.