ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Konu Başlıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Hashimoto Troidi

Hashimoto tiroiditi otoimmun bir hastalıktır. Tiroit bezinin harabiyeti söz konusudur. Hipotiroidizmin yani tiroit bezinin az çalışmasının en sık sebebidir. Tedavisinde eğer hipotiroidizm gelişmişse tiroit hormonu kullanılır. Belli aralıklarla mutlaka takibi gerekir.

Diyabet

Diyabeta Mellitus (Şeker hastalığı) iki ana bölümde incelenir. Tip I diabeta mellitus çoğunlukla genç yaşta görülen, pankreasın harap olmasıyla karekterize ve insulin ile tedavi edilen tipidir. Tip II diabeten mellitus ise daha çok insulin direncinin sebep olduğu erişkin yaşta görülen ve birçok tedavi yöntemi bulunan tipidir.

Subakut Tiroid

Subakut Tiroidit genellikle bir boğaz enfeksiyonundan 2-3 hafta sonra oluşan antikorların tiroit iltihabıdır. Tiroit bezinde ağrı, hassasiyet ve genel kırıklık hali oluşur. Başlangıcında hipertiriodizm ilerleyen zamanda ise genellikle hipotiroidizm oluşur. Mutlaka endokrinoloji uzmanınca takip edilmelidir.