ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları

Konu Başlıkları
Enfeksiyon bir infeksiyöz ajanın vücuda girip çoğalmasıdır. Bu sırada hastalık belirtileri ortaya çıkmayabilir. Bu deneme asemptomatik, subklinik dönem denir ve enfeksiyon varlığı laboratuvar tetkikleri ile gösterilebilir. Eğer enfeksiyonla birlikte hastalık belirtileri de olmuşsa enfeksiyon hastalığından söz edilir.

Enfeksiyon hastalıklarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen hastalıkları oluşturur.

Enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları tuttuğu organa ve sisteme göre çeşitlilik göstermektedir. Bunlar ateş, halsizlik,döküntü, bulantı, kusma, ishal, sarılık gibi çok farklılıklardan oluşabilir.

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde

Ateşle seyreden aşağıdaki hastalıkların takibi yapılmaktadır.

Hastalıklar: Grip, angin, brusella, tifo, boğmaca, sıtma v.b gibi)

Sarılıkla seyreden hastalıklar : Viral hepatitler, Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C, Sitomegalovirus enfeksiyonları, EBV enfeksiyonları, Leptospirazlar Weil hastalığı.

Döküntüyle seyreden hastalıklar (Su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, infeksiyöz mononükleoz, riketsiyalar, herpes simplex virus enfeksiyonları, erizipel, şarbon)

Bulantı ve ishal ile seyreden hastalıklar: Besin zehirlenmeleri, bakteriyel gastroenteritler, viral gastroenteritler, paraziter hastalıklar.

Şuur bulanıklığı, ateşle seyreden hastalıklar menenjit, ensefalit, beyin abseleri.