ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları

Konu Başlıkları
Daha önce dahili hastalıklar uzmanlığı içinde yer alan bölüm , daha sonra bir ana bolüm olarak ayrıldı. Yine dahili hastalıklar grubunda yer alan bölüm, uzmanlaşma ihtiyacının artışıyla paralel olarak kardiyoloji, gastroenteroloji,hematoloji bölümleri gibi ayrı bir branş olarak faaliyet göstermeye başladı. Göğüs Hastalıkları uzmanlığının içine akciğer hastalıkları girer . Ancak akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve diğer dahili hastalıklarla ve üst solunum yolları ile ilgilenen Kulak-Burun –Boğaz hastalıkları ile çok sık bir arada olduğundan saf akciğer hastalıkları olarak değerlendirmek her zaman doğru olmaz.Ancak halk arasında göğüs hastalıkları dendiğinde sıkılıkla meme hastalıkları zannedilmekte ve başvurulmaktadır: fakat meme hastalıkları genel cerrahi ve kadın doğumun konusuna girdiğinden ikinci derecede bölümümüzle ilgilidir. Bununla beraber bazı meme hastalıkları göğüs ağrısı yapabildiğinden ağrının göğüsten mi memeden mi geldiğinin değerlendirilebilmesi için devreye girebilir.
Göğüs hastalıklarının konusu içine, akciğerle ilgili olan tüm hastalıklar girer. Bunlar akciğer kanserleri, akciğer tüberkülozu (veremi), astım ve alerjik hastalıklar, bronşitin akut ve kronikleşmiş şekilleri, ilerlemiş gripal enfeksiyonlar bunlardan bazılarıdır.

Göğüs hastalıkları da diğer uzmanlık alanları gibi, teşhis için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar akciğer grafileri ve tomografileri, bronkoskopi, solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, çeşitli kan ve idrar testleri olarak sıralanabilir.
Akciğer grafileri ve tomografileri çok bilinen yöntemlerdir.Akciğer grafisi arka-ön ve yan olarak çekilebilir ve akciğer hakkında genel bir fikir verir. Hastalıklar her zaman sadece muayene ile teşhis edilemeyeceğinden bir Göğüs hastalıkları uzmanının ilk başvurduğu yöntemdir. Ancak akciğer filminden akciğerin ancak %20 kadar alanı görülebilir ve ilk fikir almak için başvurulan bir yöntemdir. Bu tetkikle şüphelenilen durumlarda ya da bir tarama yapıldığı durumlarda (örneğin kanser hastalarında yayılım araştırması), bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (MR) gibi ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir

Bronkoskopi:

Gerekli durumlarda akciğerin içine ince bir hortumla girilerek incelenmesi ve gerektiğinde yıkanması ve parça alma olanağının sağlanabileceği bir yöntemdir. Halk arasında endoskopi olarak bilinen, mideye hortumla girilerek bakılması ve parça alınması sağlanabilen gastroskopi ile ayni inceleme gurubundandır. Ancak boru daha incedir. İşlem genel anestezi altında ya da derin sedasyon dediğimiz ancak, hastanın tam kendinde olmadığı fakat acıyı duymadığı ve hatırlamadığı bir yöntemle de yapılabilir. Bu işlem akciğer kanseri düşünülen ya da çeşitli hastalıklarda akciğerin içten görülmesi gerektiği durumlarda uygulanır. Ayrıca akciğer kaçan toplu iğne , çekirdek kabuğu vb gibi çeşitli maddelerin (yabancı cisim ) çıkarılmasında da aynı yöntem uygulanır.

Solunum fonksiyon testleri, ufak bir cihazla akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi ve kısıtlanma durumunda kısıtlanmanın yeri ve şiddetini değerlendirilmesi için uygulanan, halk arasında üfleme testi olarak bilinen çok yararlı ve çok kolay bir yöntemdir. Astım ve bronşitin ayrılmasında ve hastalıkların derecelerinin değerlendirilmesinde hekime yardımcıdır.

Alerji testleri koldan uygulanan, doğada en çok alerji yapacak maddelerin kola damlatılası ve derinin hafifçe çizilmesiyle uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemle alerjinin neye karşı olduğu ve şiddeti değerlendirilebilir. Astım ve bronşit ayrımında allerjik rinit (saman nezlesi) tedavisinin düzenlenmesinde gerekli olabilir
Bunlar dışında çeşitli kan ve idrar testleri hastanın hastalığının gerektirdiği şekilde akciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Hastanemizde mayıs 2005 tarihinden itibaren Göğüs Hastalıkları ünitemiz faaliyete başlamıştır. Hastalarımıza yardım edebilmenin mutluluğu içinde görev yapmaktayız.

Halkımıza , hasta olmadan önce sağlığın devamını sağlamak için öncelikle sigarasız günler dileyerek ama hastalık durumunda da her zaman göreve hazır olduğumuzu bildirerek, iyi günler diliyoruz