ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Konu Başlıkları
Enfeksiyon Hastalıkları 
Üst solunum yolu enfeksiyonları, Bronşit, Akciğer enfeksiyonları, Gastrointestinal sistem enfeksiyonları, İdrar yolları enfeksiyonları, Menenjitler. 

Solunum Hastalıkları 
Alerjik Bronşit, Astım, Kronik Bronşit, Amfizem, Bronşiektezi, Akciğer Kanserleri, A1lerji Testleri, Alerji Aşısı, Solunum Fonksiyon Testleri, Astım Testi, Bronkoskopi, Bronkoskopik Biyopsiler. 

Gastrointestinal Hastalıklar 
İshaller, Gastritler, Ülser Teşhis ve Tedavisi, Mide Mikrobu (Helicobacterpylori Testleri), Mide Kanseri Teşhisleri, Kronik Barsak Hastalıkları, Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, Hassas Barsak Sendromu. 

Romatolojik Hastalıklar 
Romatoid Artrit, Akut Eklem Romatizması, Kollajen Doku Hastalıkları, Romatolojik Testler Tanı ve Takipleri.

Endokrin - Metabolizma 
Şeker Hastalığı Tanı - Tedavi ve Takibi, Troid Hastalıkkları, Sürrenal Hastalıklar. 

Böbrek Hastalıkları 
Nefritler, İdrar Yolları Enfeksiyonları, Böbrek Yetmezlikleri. 

Tüm hastalıklar için geniş Röntgen, Tomografi, Biokimya, Romatoloji ve Sitoloji tetkikleri yapılabilen hızlı ve güvenilir sonuç veren laboratuvar imkanına da sahiptir.