ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER KARDİYOLOJİ LABORATUVARI

Kardiyoloji Laboratuvarı

Konu Başlıkları

Kardiyoloji Laboratuvarı (Efor-Eko-Holter-Çocuk Kardiyoloji Ekosu)

EKG: Kalbin ritim bozuklukları, iskemi geçirilmiş ya da geçirilmekte olan kalp krizi hakkında bize bilgi verir.

Eforlu EKG: İstirahat EKG'nizde tespit edilemeyen anormal bulgularınızı efor sırasında tespit edilmesini sağlar. Efor sırasında göğse ağrı gelmesi veya seri EKG çekimlerinde EKG'de bozulmalar olması bize ciddi koroner arter darlığı olduğu yönünde ip uçları verir.

Ekokardiyografi: Kalp kapaklarındaki darlık ve yetersizliklerinin ciddiyetinin tespiti, doğumsal kalp hastalıkları varlığı, kalp kası hastalığı tanısı ve de kalbin kasılmasının yetersizliği hakkında bize çok önemli bilgiler verir.

Ritim Holter: 24 saat boyunca kalp atımlarını kaydederek ritim bozuklukları hakkında bize bilgi verir.

Koroner Angiografi: Damar tıkanıklığı şüphesi olan hastalarda uygulanır. Lokal anestezi altında, kasık atar damarına girilerek, kasıktan kalbe uzanan katater (tel) yerleştirilir. Boyalı bir maddeyle koroner damarlar görüntülenir. Damardaki darlık ve tıkanıklığa göre ilaç tedavisi, balonstent ya da bypass cerrahisi tedavisi uygulanır.