Kardiyoloji

Konu Başlıkları
  • KALP SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Kalp-damar sağlığının korunması yaşamsal öneme sahiptir. Kalp-damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde en başta gelen ölüm nedenidir. Ülkemizde ölümlerin %55’i kalp-damar hastalıklarına bağlıdır. 

Kalbimizin yaşı biyolojik yaştan farklı olabilir. Bunu öğrenmenin yollarından birisi kalp-damar hastalıklarına yönelik kardiyovasküler riskin hesaplanmasıdır.

Kardiyovasküler Hastalıklara Genel Bakış
Kardiyovasküler Hastalıklar (KHV) yani kalp-damar hastalıkları, dünya genelinde ölümlerin en sık nedenidir. Her yıl yaklaşık olarak 17.6 milyon insan KVH'dan ölmektedir. Bu tüm ölümlerin %31'i demektir. Bunların da yaklaşık 7,5 milyonu koroner damar hastalığına, 6.2 milyonu ise beyin damar hastalığına (inme, strok) bağlıdır. Koroner damar hastalıkları ve inme başta olmak üzere KVD'dan ölümlerin 2030 yılında 23 milyona ulaşması öngörülmektedir. Bulaşıcı hastalıklardan ölümler ve anne çocuk ölümleri, alınan tedbirlerle giderek azalmakta iken, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, fiziksel inaktivite, yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan yağları ve diyabet gibi risk faktörlerinden kaynaklanan KVH, ölüm nedenleri arasında tek Lider olma pozisyonunu her geçen gün kuvvetlendirmektedir. Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ise her yıl 9.4 milyon ölüme sebep olmaktadır. İnme nedeniyle ölümlerin %51'i ve koroner damar hastalıkları nedeniyle olan ölümlerin ise %45'i de hipertansiyonu bağlı gelişmektedir.Kardiyovasküler hastalıklar nelerdir ?

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) deyimi, kalp ve kan damarlarının hastalıklarını ifade eder. Bu hastalıklar ;Koroner Damar Hastalıkları (Koroner Kalp Hastalığı) : Kalp kasını besleyen damarların kısmi ya da tam tıkanıklığıyla oluşan hastalıklardır. Beyin Damar Hastalıkları : Beyni besleyen kan damarlarının hastalıklarıdır.

 
    Periferik Damar Hastalıkları : Kolları ve bacakları besleyen kan damarlarının hastalıklarıdır.Romatizmal Kalp Hastalıkları: Bademcik enfeksiyonuna (tonsillit) neden olan Streptotok türü bakterilerin neden olduğu kalp kapaklarının ve kaslarının etkilendiği hastalıklarıdır.


   Konjenital Kalp Hastalıkları: Kalbin, doğumda mevcut olan yapısal bozukluklarıdır.