ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER LYME HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ MERKEZİ

Lyme Hastalığı Tanı ve Tedavi Merkezi

Konu Başlıkları
Lyme hastalığı ya da Borreliosis adını verdiğimiz enfeksiyon hastalığı tablosu özellikle kuzey yarım küredeki birtakım coğrafik bölgelerde Avrupa kıtasında ve Kuzey Amerika’da görülen yine kenelerle bulaşan önemli bir enfeksiyon hastalığı tablosudur. Lyme hastalığı kenenin ısırdığı yerdeki alanda birkaç gün içerisinde başlayan eritem adını verdiğimiz kızarıklıkla kendini gösterebilmektedir.

Bu kızarıklık bulgusu vakaların %70-80 kadarında görülebilmektedir.
Ve hastalığın adının konması teşhis edilmesi adına önemli bir belirti ve bulgu olmaktadır. Akabinde bu kene ısırığını takip eden günler, haftalar, aylar içerisinde vakalara göre değişmekle birlikte eklem tutulmaları, sinir sistem tutulumları ve başka doku ve organların tutulumu görülebilmektedir. Lyme enfeksiyonu farkında olmak kene tutulmasına karşı önlemlerin alınması özellikle kırsal bölgelerde seyahat ederken veya çalışırken veya piknik gibi birtakım aktiviteleri gerçekleştirirken kene tutulmasına karşı gerekli önlemlerin alınması önemli bir husustur. Lyme hastalığının teşhis edilmesi halinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından uygun antibiyotik tedavileri yapılabilmektedir. Ve yine Lyme hastalığının pek çok enfeksiyon hasarı tablosunda olduğu gibi erken tanı ve tedavisini gerçekleştirilmesi halinde bu hastalığın kronikleşmesi ve bir takım istenmeyen komplikasyonların önlenmesi mümkün olmaktadır.

Herxheimer Tepkimesi

Jarisch-Herxheimer tepkimesi , sifiliz, leptospiroz, Lyme hastalığı ve dönek ateş gibi sarmal yapıdaki enfeksiyonlarının ilk tedavisinden saatler sonra ortaya çıkan ve ateş, üşüme, kas ağrısı , baş ağrısı, taşikardi, nefes darlığı, kızarma ve hafif seyreden bir tepkimedir. Penisilin veya diğer antimikrobiyal etkenler  alındıktan 1-2 saat sonra ortaya çıkar. Kendi kendini sınırlar, yaklaşık 7 saatte zirve yapar ve 12-24 saat sürer. İkincil sifiliz vakalarının% 70-90'ında ve tüm sifiliz vakalarının% 10-25'inde görülür.

Kene Kaynaklı Yaygın Hastalıklar

 

En yaygın kene kaynaklı hastalıklar arasında Lyme hastalığı, babezyosis, anaplasmosis, ehrlichiosis, dönek ateş, tularemiya, Rocky Mountain benekli ateşi (RMSF), riketsiya ve bartonella bulunur. Bu hastalıklar birlikte edinildiğinde, bunlara eşlik eden enfeksiyonlar adı verilir.