ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER ÇOCUK ORTOPEDİSİ

Çocuk Ortopedisi

Konu Başlıkları

Çocuk Ortopedisi

Çocukların iskelet sistemi sorunlarının tedavisi anlamına gelen ortopedi kelimesi, yıllar içinde her yaştan insanın kemik ve eklem sorunlarının çözüldüğü bir alan haline gelmiştir. Fakat günümüzde çocukların ve erişkinlerin ortopedik sorunları farklı hekimler tarafından incelenmekte, bu iki hasta grubu ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Çocuk ortopedisinin ayrı bir uzmanlık alanı olarak özelleşmesi ve bu alanda çalışan hekimlerin sadece çocukluk çağı ortopedik hastalıklarına odaklanması tüm dünya için oldukça yeni bir gelişmedir.

Ülkemizde de çocuk ortopedisinin özelleşmesi ve çocuk ortopedisi alanında çalışan hekimlerin ayrışması 1990'lı yılların ilk yarısından itibaren başlamıştır. Bu dönemden itibaren, bu alanda uzmanlık dernekleri kurulmuş, özel kongreler düzenlenmeye başlamış, sadece çocukların ortopedik sorunlarıyla uğraşan hekimlerin sayısı hızla artmıştır.

Bugün dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde çocuk ortopedisi ile ilgili uygulanan tüm tanı ve tedavi yöntemleri, aynı yetkinlik ve başarıyla ülkemizde de uygulanmakta, ülkemiz bu alandaki bilimsel gelişmelere en çok katkı sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.