Psikiyatri

Konu Başlıkları
Psikiyatri Kliniklerine Hangi Hizmetleri Alabiliriz?

Ruhsal hastalığı olanların takip ve tedavilerinden başka günlük yaşantımızın akışını olumsuz yönde değiştiren, çevremizdeki kişilerle ilişkilerimizi bozan, iş verimliliğimizi azaltan, huzursuzluk veren, canımızı sıkan farkında olmadığımız yada farkında olduğumuz  halde çözüm yolu bulamadığımız durumlarda psikiyatriste gitmeliyiz. Psikiyatri Kliniklerine Niçin Gitmeliyiz?

Daha sağlıklı, daha mutlu, çevresiyle uyumlu, başarılı, daha faydalı, sevilen sayılan, takdir edilen biri olmak için, dertlerimize derman bulmak ve sorunlarımızı daha kolay çözümleyebilmek için hasta olmasak bile danışan olarak psikiyatri kiniklerine gitmeliyiz.

 

Psikiyatri Klinikleri Nasıl Çalışır?

Psikiyatrik hizmetin kaliteli olarak alınıp/verilebilmesi için danışanların ve hastaların öncelikle bir psikiyatri kliniğine başvurusu gerekir. Psikiyatri kliniklerine gidildiğinde yapılan psikiyatrik görüşme ve değerlendirme sonrasında yapılacak tetkik ve incelemelere karar verilir. Sonrasında gerekiyorsa diğer birimlere yönlendirilir. En sonunda hastalığın tanısı konularak veya problemin ne olduğu anlaşılarak tedavisinin nasıl yapılacağına karar verilir.

Hastanın kliniğe gelmesinden sonraki görüşme, inceleme araştırma, tanı, tedavi ve tedaviyi sonlandırma, rehabilitasyon (iyileştirme) aşamalarında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (psikiyatrist) sorumludur. Hastaya uygulanacak tedavinin planlanması ve yürütülen tedavinin ne kadar sürdürüleceği, tedavinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve tedavinin ne zaman sonuçlandırılacağı psikiyatri hekiminin sorumluluğundadır.

Psikiyatri hekimi klinik karar verici olarak ruh sağlığı ekibi içinde koordinasyonu sağlamaktadır. Ruhsal sorunlarla ilgili her türlü teşhisi koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin ve uygun psikoterapi’yi uygulamak da tamamen psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi içindedir.

Psikiyatri kliniklerinde doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve klinik hemşireleri görev yapar. 

 

Kimler Psikiyatri Kliniklerine Gitmelidir?

Hangi Şikâyetlerimiz Olduğunda Psikiyatri Kliniğine Gitmeliyiz?

Psikiyatrik rahatsızlığı olanlar maalesef çoğunlukla başka kliniklerde ve tıp dışı tedavi arayışları içerisindedirler. Bu ise tanının gecikmesi  ve tedavinin uzamasına yol açmaktdır.

Huzursuzluk, sinirlilik, korku,  endişe, uykusuzluk, iştahsızlık gibi anksiyete bozukluğu belirtileri olanlar,

Göğüs ağrısı, nefes daralması, boğulma hissi, vücudun değişik yerlerinde uyuşma ve karıncalanmalar, heyecan çarpıntı, karın ağrısı, bulantı kusma, baş ağrısı baş dönmesi gibi somatik şikayetleri olanlar,

Geçmeyen baş ve boyun  ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı ve karın ağrısı, göğüs ağrısı olanlar, kötü bir hastalığı olduğu düşüncesini kafasından atamayanlar,

İlgisizlik, isteksizlik, hayattan tat alamama, uykusuzluk iştahsızlık, içine kapanma, ağlama isteği, zayıflama gibi depresif şikâyetleri olanlar,

Çok konuşma, abuk subuk  konuşma, saçmalama, agresif davranışlar sergileme, ne yaptığını bilmez gibi davranma, etrafına zarar verme, bağırıp çağırma, söz dinlememe, kendi  başına buyruk  davranma, hayaller görme, kulağına sesler gelmesi gibi psikotik belirtileri olanlar,

Takıntılı düşüncelerine, anlamsız ama yineleyici davranışlarına engel olamayanlar,

Uyuyamayan, korkuları olan, geceleri kabuslar gören, altını ıslatan, tırnaklarını yiyen,  tikleri olan, durgunlaşan, ağlayan, huyları değişen çocuklar,

Dikkati ve konsantrasyonu bozulan, okul başarısı düşen, iştah bozukluğu olan çocuklar, okuldan evden kaçan, yalan söyleyen hırsızlık yapan çocuklar ile 

Hayatının daha kaliteli ve daha dolu olmasını isteyenler, hayatı dolu dolu yaşamak isteyenler, daha fazla mutlu olmak isteyenler Psikiyatri Kliniklerine sıklıkla uğramalıdırlar

 

Psikiyatri Kliniklerinde Hangi Hastalıkarın Takip ve Tedavisi Yapılır?


Anksiyete Bozuklukları

·        Fobik  bozukluklar  (Sosyal fobi, karanlık korkusu, yükseklik korkusu  vb)

·        Panik bozukluğu

·        Yaygın anksiyete bozukluğu 

·        Genel tıbbi duruma bağlı veya alkol-madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluğu

Obsesif kompulsif  Bozukluklar

·        Obsesif kompulsif bozukluk

·        Trikotillomani

Stres ve travmayla ilgili  bozukluklar

·        Uyum bozuklukları

·        Akut stres bozukluğu

·        Travma sonrası stres bozukluğu

Somatoform Bozukluklar  

·        Gerilim Baş ağrısı

·        Hipokondriazis

·        Stres ülseri

·        Spastik kolon hastalığı

·        Irritabl barsak sendromu

·        Premenstrüel sendrom

Disosyatif Bozukluklar

·        Konvulsif bayılma

·        Disoyatif amnezi

·        Depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu

·        Çoğul kişilik

Depresif bozukluklar

·        Major depresyon / Psikotik depresyon

·        Minor depresyon / Nörotik depresyon

·        Tekrarlayıcı depresyon

·        Puerperal depresyon ( lohusalık depresyonu )

·        Melankolik depresyon / Envolüsyonel depresyon

·        Mevsimsel depresyon

Distimik bozukluk

Psikotik bozuklukluklar

·        İki uçlu mizaç bozukluğu ( bipolar bozukluk )

·        Şizofreni

·        Paranoid bozukluk

·        Şizotipal bozukluklar

·        Şizoaffektif bozukluk

·        Atipik psikozlar

Uyku bozuklukları

·        Uykusuzluk  (Uykuya dalamama, uykuda bölünme, sabah erken uyanma)

·        Aşırı uyku

·        Narkolepsi    ( uyanıkken ani uykuya dalma atakları )

·        Uyku apnesi

·        Huzursuz bacak sendromu

·        Uykuyu Sürdürememe  ( Uyku terörü, Kabus,  Uykuda sayıklama, Uyurgezerlik )

Beslenme ve Yeme bozuklukları

·        Aşırı yeme ( Bulumia)

·        Az yeme  (anorexia)

Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı

·        Alkol bağımlılığı

·        Tütün bağımlılığı

·        Uyuşturucu madde bağımlılığı

 

Cinsel ilişki bozuklukları

·        Cinsel istek azlığı

·        Sertleşme bozukluğu

·        İlişkiye girememe (vajinismus)

·        Orgazm olamama veya erken boşalma

Kişilik Bozuklukları

 

Yaşlılıkla ilgili bozukluklar

·        Bunamayla ilgili davranış bozuklukları

·        Fiziksel hastalıklara bağlı psikolojik bozukluklar

·        Yaşlılarda görülen psikolojik hastalıklar (depresyon, anksiyete vb)

 

Çocukluk Çağı Bozuklukları

·        İdrar kaçırma ( Enürezis  )

·        Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

·        Evden – okuldan kaçma

·        Okul başarısızlığı

·        Sınav kaygısı

·        Davranış bozuklukları ( kavga etme, çevresine zarar verme)

·        Hırsızlık yapma

·        Zeka geriliği

·        Otizm

·        Dışkı kaçırma ( Enkoprezis )

·        Çocukluk çağı anksiyete ve depresyonu