ANA SAYFA TIBBİ BİRİMLER BİYOKİMYA LABORATUVARI

Biyokimya Laboratuvarı

Konu Başlıkları

Klinik Laboratuvar

 • Klinik Biyokimya 
 • Hormon
 • Tümör Markerları
 • Böbrek Fonksiyon Testler
 • Tiroit Fonksiyon Testleri
 • Hemogram
 • Serolojik Testler
 • Romatolojik Testler
 • Hemotolojik Testler
 • İlaç düzeyleri
 • İmmunolojik Tetkikler
 • Tam İdrar Tetkikler
 • Hepatit Markerları
 • TORCH grubu
 • Tüm kültür ve antibiyogram
 • Sperm Yıkama ve spermiyogram
 • Karanlık saha (Lyme Hastalığında)
 • Covid 19 (antikor) Covid PCR
 • Tüm Gaita Tetkikleri
 • İnfluenza A/B 
 • Kan Transfüzyon Merkezi