ANA SAYFA VİZYON/MİSYON/DEĞERLER

Vizyon/Misyon/Değerler

Vizyon

Tıbbın tüm hizmetlerinde mükemmellik, müşteri memnuniyeti, iyi ve doğru çalışan bir ekip, uygulamalarıyla tanınmış kendini geliştirebilen, dünya standartlarında modern bir sağlık tesisi olmak.

Misyon

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbben gelişimine katkı sağlamak üzere;

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini tıbbın ulaştığı en üst düzeyde yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak.

Sağlık alanında her konuda yeni bilgi ve uygulamaları geliştirmesini desteklemektir.

Değerler

*  Hoşgörü

*  Güleryüzlülük

*  Empati

*  Dayanışma

*  Bilimsellik

*  Sorumluluk

*  Etik değerlere saygı

*  Sağlıkta İnovasyon

*  Hizmette Hakkaniyet

*  Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik